ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 Η εταιρεία TECHNO SYSTEM - ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σταύρου δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής συστημάτων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών ,στην Αθήνα. Η έναρξη απασχόλησης στον χώρο αυτό ξεκίνησε το έτος 1975 στην Αθήνα, όπου οι τεχνικές μέθοδοι τα χρόνια εκείνα,συνέβαλλαν στην πραγματικά τεράστια σημερινή εμπειρία των στελεχών της.

 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός του ότι υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή κατασκευών συστημάτων αλουμινίου ,στην πραγματικά παρθένα αγορά της εποχής εκείνης,όπου το ξύλο και το σίδερο αποτελούσαν τα βασικά υλικά κατασκευών. Όντας από τις πρώτες επιχειρήσεις του είδους που τοποθέτησε αλουμίνια σε νεοανεγερθέντα κτίρια της εποχής εκείνης και σε συνδυασμό με τον απόλυτο εκσυγχρονισμό και την δυναμικότατη παρουσία της στο σήμερα, η εταιρεία TECHNO SYSTEM αποδεικνύει και στον πλέον καχύποπτο ενδιαφερόμενο ότι αποτελεί υγιέστατη επιχείρηση με βασικότερο σύμμαχο την μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της.

 Εμπειρία η οποία εκτιμήθηκε από τεχνικά γραφεία με κύρος και υψηλές τεχνικές απαιτήσεις. Συνέπεια αυτών η εταιρεία άλλαξε προσανατολισμό και απευθύνθηκε στην ευρύτερη αγορά στην οποία και έγινε άμεσα αποδεκτή λόγω των ικανοτήτων των οποίων επέδειξε.Οι συνεργασίες αυτές αποτελούν έως και σήμερα μόνιμο πελατολόγιο της επιχείρησης και οι ορίζοντες ανάπτυξης είναι καθ'όλα ορατοί.

 Η παρουσία και οι δραστηριότητες της εταιρείας TECHNO SYSTEM είναι ευρύτερα γνωστές στην τοπική αγορά και αυτό αποτελεί εγγύηση για την βέλτιστη παράδοση κατασκευών στον οποιονδήποτε πελάτη της.

 Η 30χρονη εμπειρία της εταιρείας είναι καθ'όλα ενεργή και η συμμετοχή των νεότερων στελεχών σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων, με συνέπεια να είναι εμφανής ο συνεχής εκσυγχρονισμός, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής.

 Η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας καθοδηγείται από τις τεχνικές μεθόδους της εκάστοτε εποχής. Ο συνεχής προβληματισμός , η ευγένεια, η νεανικότερη στελέχωση, η τρομερή εμπειρία και η αγάπη για το αντικείμενο της εργασίας, μας οδηγούν στο να πιστέψουμε ότι κάποτε οι τεχνικές μεθόδοι και η συμπεριφορά της εταιρείας θα αποτελούν οδηγό-παράδειγμα στις μελλοντικές εποχές.

 Η περαιτέρω ανάπτυξη της TECHNO SYSYTEM αποτελείπρώτιστο στόχο των στελεχών της,με βασικό βέβαια συνεργάτη εσάς τους ίδιους.Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, ένα τέταρτο πλέον του αιώνα, μας κάνει να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο, ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να γίνουμε τόσο καλοί, όσο εσείς απαιτείτε να είμαστε.

 

 Οι δραστηριότητες της εταιρείας για ένα τέταρτο του αιώνα και πλέον καθοδηγούνται από ωστές και τίμιες συνεργασίες με ιδιώτες και επαγγελματίες, τεχνικά γραφεία, με το ίδιο το κράτος.

 Η εταιρεία TECHNO SYSTEM είναι μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση, η οποία αξιοποιεί το μέγιστο των δυνατοτήτων των στελεχών της προς όφελος των πελατών της και που λόγω της δυναμικότητας των εργασιών της, έχει καταφέρει να αξιοποιεί με τέτοιον τρόπο το οικονομικό της αποθεματικό ώστε σε πιθανές συνεργασίες με ιδιώτες οι οποίοι στηρίζονται σε στεγαστικά δάνεια, να παραδίδει το σύνολο των κατασκευών και στη συνέχεια να ικανοποιείται από τους ίδιους οικονομικά.

 Αυτού του είδους η προτεινόμενη συνεργασία,αποτελεί τρανή απόδειξη ότι η εταιρεία TECHNO SYSTEM συγκαταλέγεται στις υγιείς επιχειρήσεις του χώρου, σε μια ομολογουμένως δύσκολη χρονικά και οικονομικά περίοδο.


 Η φερεγγυότητα της εταιρείας στις οικονομικές απαιτήσεις των προμηθευτών,αποτέλεσε κίνητρο για τις μεγάλες εταιρείες προμήθειας υλικών του είδους, να προχωρήσουν σε περαιτέρω έκπτωση, έναντι των τιμών χονδρικής που προσφέρονται στις άλλες εταιρείες κατασκευών, αποκλειστικά για το TECHNO SYSTEM, με συνέπεια το κοστολόγιο της εταιρείας να είναι προσιτό στον κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη.

 Με γνώμονα το γεγονός ότι κάθε μια από τις εργασίες του κύκλου των κατασκευαστών γίνεται για να εξυπηρετεί τον πελάτη στο σύνολο της ζωής του, η εταιρεία TECHNO SYSTEM επιδιώκει σε κάθε της κατασκευή (1) την απόλυτη εφαρμογή (2) την μέγιστα επιτευκτή ηχομόνωση (3) την απόλυτη στεγανότητα (4) την επαρκέστερη στερεότητα και (5) τον ζητούμενο χρωματισμό. Αλλωστε η μακρόχρονη εμπειρία είναι ο απόλυτος σύμβουλος σε προβλήματα που στο άπειρο μάτι δείχνουν άλυτα ή τουλάχιστον δυσεπίλυτα.Αυτή η δύσκολα αποκτούμενη εμπειρία επιτρέπει τον βαρύ χαρακτηρισμό ως επαγγελματίες.

 Η πείρα μας,η εξειδίκευση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός μας επιτρέπουν την κατσκευή κουφωμάτων υψηλής ποιότητας.Πρωτίστως όμως, η καλή και τίμια συνεργασία αποτελεί κίνητρο για βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουμε.