Ωφέλη από την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων

Τα κουφώματα νέας γενιάς προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ηχομόνωση, αντοχή και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και επιπλέον υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία φτάνει έως και 65%.

Γιατί είναι τόσο σημαντική; 
Τα τελευταία χρόνια, το θέμα της αντικατάστασης κουφωμάτων έχει αναχθεί σε μείζονος σημασίας, ιδιαίτερα λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει. Έρευνες δείχνουν πως το 35% των ενεργειακών απωλειών ενός διαμερίσματος, προέρχονται από τα παλιά κουφώματα. Εκτός από την υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία φτάνει έως και 65% σε σύγκριση με τα κουφώματα παλαιού τύπου (ξύλινο πλαίσιο - μονό τζάμι), τα κουφώματα νέας γενιάς προσφέρουν επιπλέον μεγαλύτερη ασφάλεια, ηχομόνωση, αντοχή και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
Η σπουδαιότητα της αντικατάστασης των κουφωμάτων υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2010, για τον οποίο έχει δημοσιευθεί εκτενές άρθρο σε προηγούμενο τεύχος μας. Σκοπός του κανονισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, ωφελώντας παράλληλα το περιβάλλον και την τσέπη μας. Από την ενεργοποίηση του κανονισμού το 2010, για την έκδοση οικοδομικής άδειας στις νέες κατασκευές, είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, ενώ για τις ήδη υπάρχουσες, χρειάζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου προκειμένου να πουληθούν ή να ενοικιαστούν. Έτσι, η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, εκτός από οικονομικά ωφέλιμη, είναι και απαραίτητη, αν επιθυμούμε να εκμεταλλευτούμε κάποιο ακίνητο. Οι σχετικές μελέτες εκπονούνται από πιστοποιημένους επιθεωρητές-μηχανικούς που έχει ορίσει το Υ.Π.Ε.Κ.Α., ενώ είναι απαραίτητες και σε αλλαγές χρήσης κτιρίων, σε αναθεωρήσεις αδειών, σε προσθήκες και σε ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων. Περισσότερες ενδιαφέρουσες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου που αφορά στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, το οποίο επιδοτεί αρκετές παρεμβάσεις σχετικά με την ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου μας, συμπεριλαμβανομένων και των κουφωμάτων (exoikonomisi.ypeka.gr/). 

Επιλογή των κατάλληλων κουφωμάτων 
Για να επιλέξετε το καταλληλότερο κούφωμα για την κατοικία ή την επαγγελματική σας στέγη, θα πρέπει να γνωρίζετε τους τύπους των κουφωμάτων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιαιτερότητες της οικοδομής, αλλά και τυχόν δεσμεύσεις και περιορισμούς που επιβάλλουν πολεοδομικοί κανονισμοί της περιοχής. Παρακάτω, θα βρείτε έναν οδηγό επιλογής κουφωμάτων, που θα σας δώσει πληροφορίες για τους τύπους και τα κόστη τους, βοηθώντας σας να επιλέξετε την ιδανική λύση. 

Τύποι κουφωμάτων 
Υπάρχουν πολλοί τύποι κουφωμάτων που αφορούν αφενός στον τρόπο που ανοίγουν και αφετέρου στο υλικό κατασκευής τους. Όσον αφορά στο πώς ανοίγουν, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα ανοιγόμενα και τα συρόμενα. 

Ανοιγόμενα κουφώματα
Στα θετικά χαρακτηριστικά των ανοιγόμενων κουφωμάτων, συγκαταλέγονται οι υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και ασφάλειας, η ποικιλία των σχεδίων και το ότι δέχονται υαλοστάσιο, σήτα, πατζούρι και εξωτερικό ρολό, ακόμη και μετά την εφαρμογή τους σε ένα χώρο. Σε σχέση με το κόστος, είναι πιο οικονομικά από τα συρόμενα, περίπου κατά 100 ευρώ, λόγω απλούστερης κατασκευής και μικρότερης ταχύτητας τοποθέτησης. Ωστόσο, δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανοίγματα μεγαλύτερα των δύο μέτρων. Επίσης, προσφέρουν όλο το άνοιγμα του πλαισίου στο οποίο είναι εφαρμοσμένα, αλλά χρειάζονται χώρο λειτουργίας συνήθως στο εσωτερικό του δωματίου. Τα ανοιγόμενα κουφώματα μπορούν να ανοίγουν προς τα μέσα (εσωτερικό), προς τα έξω (εξωτερικό), προς τα πάνω (ανακλινόμενα), προς τα κάτω (προβαλλόμενα), σε οριζόντιο/ κάθετο άξονα (περιστρεφόμενο), καθώς και να αποτελούνται από ένα, δύο ή περισσότερα φύλλα. 

Συρόμενα κουφώματα 
Το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της κατηγορίας αυτής είναι η εξοικονόμηση χώρου, καθώς ανοίγουν συρόμενα κατά μήκος. Έτσι αποτελούν ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου η οικονομία χώρου είναι απαραίτητη, όπως τα μικρά διαμερίσματα. Χρησιμοποιούνται χωρίς προβλήματα σε μεγάλα ανοίγματα και δέχονται, όπως και τα ανοιγόμενα, υαλοστάσιο, σήτα, πατζούρι και εξωτερικό ρολό. Παρέχουν αρκετά καλή μόνωση, μικρότερη από τα ανοιγόμενα, ενώ αν ανοίγουν χωνευτά μέσα στον τοίχο προσφέρουν όλο το άνοιγμα του πλαισίου στο οποίο είναι τοποθετημένα. Ωστόσο, η εφαρμογή χωνευτών κουφωμάτων προτιμάται σε κτήρια υπό δόμηση, όπου η τοιχοποιία τους κατασκευάζεται ειδικά για αυτό το σκοπό. Η εφαρμογή τους σε ήδη υπάρχουσα τοιχοποιία δε συνιστάται, ενώ είναι και οικονομικά επιβαρυντική. Εκτός από χωνευτά στον τοίχο, μπορούν να ανοίγουν και εξωτερικά κατά μήκους αυτού, μπορούν να είναι δίφυλλα που ενώνονται στο κέντρο του ανοίγματος (φιλητά), να κινούνται παράλληλα το ένα δίπλα στο άλλο (επάλληλα), να ανοίγουν προς τα επάνω (ανασυρόμενα), να είναι ανακλινόμενα ή γωνιακά. 
Εκτός από τους παραπάνω, άλλοι τύποι κουφωμάτων είναι: 
-Τοξωτά: Επιλέγονται κυρίως για αισθητικούς λόγους, καθώς λειτουργικά δεν καλύπτουν κάποια ιδιαίτερη απαίτηση 
-Σταθερά: Δεν ανοίγουν, αλλά προσφέρουν μεγαλύτερη φωτεινότητα και θέα. Σε μεγάλους χώρους μπορούν να διαχωρίσουν χωρίς να σκοτεινιάσουν την αίθουσα, ενώ έχουν μεγάλη ποικιλία σε σχήματα 
-Ειδικές κατασκευές: Πρόκειται για ηλιακές κατασκευές και αίθρια που αποσκοπούν στη δημιουργία φωτεινών ανοιγμάτων και στην αισθητική αναβάθμιση ενός χώρου. 
Σχετικά με το υλικό κατασκευής τους, τα κουφώματα χωρίζονται σε αλουμινίου και συνθετικά. 

Κουφώματα αλουμινίου 
Είναι πολύ ανθεκτικά, περισσότερο ασφαλή από τα συνθετικά, το υλικό κατασκευής τους είναι ανακυκλώσιμο, ο χρόνος ζωής τους είναι πολύ μεγάλος και αισθητικά είναι ανώτερα από τα συνθετικά. Προτιμώνται ιδιαίτερα για μεγάλα ανοίγματα έναντι των συνθετικών, λόγω της ανθεκτικής κατασκευής τους. Μειονεκτούν στο ότι είναι καλοί αγωγοί της θερμότητας, οπότε χρειάζονται την επιπρόσθετη τοποθέτηση θερμοδιακοπής, η οποία επιβαρύνει οικονομικά την αξία τους. Επιπλέον, χρειάζονται ειδική βαφή για κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα. 

Συνθετικά κουφώματα 
Είναι πιο οικονομικά από τα αντίστοιχα του αλουμινίου, είναι από κατασκευής θερμοδιακοπτόμενα και φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς η διαδικασία παραγωγής τους χρειάζεται λιγότερη ενέργεια. Επίσης, μετά από την αφαίρεσή τους ανακυκλώνονται εξ ολοκλήρου και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή νέων συνθετικών προφίλ. Η ηχομόνωση δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα στα κουφώματα αλουμινίου και τα συνθετικά. Το κόστος τους ξεκινά κατά προσέγγιση από 500 ευρώ (ανοιγόμενα) και φτάνει τα 1300. Σημείωση: Το κόστος υπολογίζεται για ένα μέσο κούφωμα 1,50 χ 2,30, λευκό, με διπλό τζάμι διάκενου 16mm και ρολό με ιμάντα. Οι διαστάσεις, τα χρώματα, τα ιδιαίτερα υαλοστάσια και άλλα αξεσουάρ, όπως συστήματα αυτοματισμών, πατζούρια κλπ, ανεβάζουν την αξία τους. 

Συμβουλές και άλλα σημεία προσοχής για την επιλογή κουφωμάτων 
- Στην τελική επιλογή θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα να ιεραρχήσετε τις ανάγκες σας: θερμομόνωση, ασφάλεια, εξοικονόμηση χώρου και ηχομόνωση (η τελευταία σχετίζεται περισσότερο με τα υαλοστάσια, παρά με το πλαίσιο του κουφώματος). 
- Ο ρόλος του κατασκευαστή και του τεχνικού που θα εφαρμόσει το κούφωμα είναι πολύ σημαντικός. Όποιον κι να επιλέξετε σιγουρευτείτε ότι διαθέτει λύσεις που αρμόζουν στο χώρο σας, ότι διαθέτει πιστοποιητικά για τα κουφώματα (αναζητείστε τη σήμανση CE) και ότι δίνει έγγραφη εγγύηση για την ανθεκτικότητά τους 
- Η θέση του κουφώματος είναι ακόμα μια παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την επιλογή σας. Η έκθεση στον ήλιο και τα καιρικά φαινόμενα, η ανεμοπίεση και ο προσανατολισμός του κουφώματος είναι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν (π.χ. σε βορινό παράθυρο δεν ενδείκνυται η εφαρμογή κουφώματος αλουμινίου χωρίς θερμομόνωση, γιατί θα υπάρχουν μεγάλες απώλειες ενέργειας) 
- Τέλος, η μέγιστη θερμομόνωση δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση τουλάχιστον διπλών τζαμιών. Το μεταξύ τους διάκενο και το «γέμισμα» ανάμεσα, το πάχος και το είδος τους (π.χ. ενεργειακά υαλοστάσια) είναι παράγοντες που δεν πρέπει να αγνοήσετε.


 Μετά τις παρεμβάσεις, το κτίριο / διαμέρισμα που έχει ενταχθεί στον Κ.Εν.Α.Κ., θα πρέπει να καταταχθεί σε Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Β και άνω.
Κλασικό ανοιγόμενο κούφωμα.

 Τα κουφώματα νέας γενιάς προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ηχομόνωση, αντοχή και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και επιπλέον υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας.

 Για την κατασκευή των κουφωμάτων απαιτούνται ειδικά μηχανήματα και γνώσεις, γι’ αυτό θα πρέπει να επιλέξετε με προσοχή τον κατασκευαστή.